• /proʊˈbeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thử thách (trước khi cho gia nhập tổ chức...), sự tập sự; thời gian thử thách, thời gian tập sự
  (pháp lý) chế độ tù treo, chế độ án treo
  sentenced to three years'probation
  bị kết án ba năm tù treo
  on probation
  đang trong thời gian quản chế
  Đang trong thời gian thử thách, đang trong thời gian tập sự

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X