• (đổi hướng từ Years)
  /jə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Năm
  in the year 1945
  vào năm 1945
  in the year one
  vào năm đầu công lịch; (nghĩa bóng) ngày xửa ngày xưa
  lunar year
  năm âm lịch
  solar year
  năm dương lịch
  student in his second year
  sinh viên đại học năm thứ hai
  ( số nhiều) tuổi
  to be ten years old
  lên mười (tuổi)
  the weight of years
  ảnh hưởng của tuổi tác, tuổi già sức yếu
  well on in years
  đứng tuổi
  advanced in years
  già, có tuổi
  to die full of years
  chết già
  old beyond one's years
  già trước tuổi

  Cấu trúc từ

  it heaps years on me
  cái đó làm cho tôi chán lắm; cái đó làm phiền tôi
  year by year
  theo thời gian, năm tháng trôi qua
  for years
  nhiều năm trời
  years of discretion
  tuổi khôn lớn, tuổi trưởng thành
  all year round
  quanh năm suốt tháng
  Donkey's years
  Một thời gian rất dài
  man of the year
  nhân vật nổi bật trong năm
  never in years
  dứt khoát không bao giờ
  to put years on sb
  làm cho ai già đi
  to ring out the old year and ring in the new
  thông báo năm cũ kết thúc, và chào mừng năm mới
  year after year
  hết năm này sang năm khác
  to take years off sb
  làm cho ai trẻ ra
  the year dot
  cách đây rất lâu
  year in, year out
  hằng năm, năm nào cũng vậy
  year of grace, year of our Lord
  năm dương lịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  năm
  commercial year
  (toán kinh tế ) năm thương mại (360 ngày)
  fiscal year
  năm tài chính
  leap year
  năm nhuận
  light year
  (thiên văn ) năm ánh sáng
  sidereal year
  năm vũ trụ (365 ngày)

  Kỹ thuật chung

  năm

  Kinh tế

  năm
  niên độ
  policy year
  niên độ của đơn bảo hiểm
  tài khóa
  bank year
  tài khóa ngân hàng
  current year
  tài khóa này
  end of the financial year
  cuối năm tài khóa
  end of the financial year
  cuối tài khóa
  financial year
  năm báo cáo tài khóa
  fiscal year
  năm kế tóan tài khóa
  fiscal year
  năm ngân sách tài khóa
  last financial year
  tài khóa vừa qua
  past year
  tài khóa trước
  preceding fiscal year
  tài khóa trước
  second half (year)
  nửa năm cuối (của tài khóa)
  year-end closing
  sự kết thúc tài khóa
  year-end dividend
  cổ tức cuối năm, cuối tài khóa
  year-end file
  hồ sơ của tài khóa hiện hành
  year-end stock-taking
  việc kiểm kê cuối tài khóa, cuối năm
  year-to-year
  cộng dồn trên tài khóa mỗi năm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  annual , annually , per annum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X