• Toán & tin

  mô hình sản xuất

  Kỹ thuật chung

  mẫu sản phẩm

  Giải thích EN: A standard model of a product, assembled or manufactured under normal factory conditions. Giải thích VN: Mẫu sản phẩm tiêu chuẩn, được lắp ráp hoặc sản xuất trong điều kiện nhà máy tiêu chuẩn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X