• /´prouem/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời nói đầu, lời mở đầu, lời tựa (cuốn sách, bài thi)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X