• /¸intrə´dʌkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giới thiệu, lời giới thiệu
  Sự đưa vào (phong tục, cây lạ...)
  Sự đưa (đạo luật dự thảo) ra nghị viện
  Sự bước đầu làm quen cho, sự khai tâm, sự vỡ lòng
  Lời mở đầu; lời tựa; đoạn mở đầu
  (âm nhạc) khúc mở đầu; nhạc mở đầu

  zxsD CvSDvcsdfsdc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giới thiệu
  sự mở đầu

  Kỹ thuật chung

  nhập đề
  nhập môn
  lời tựa
  lời giới thiệu
  lời mở đầu
  giới thiệu
  Introduction to Signalling System Number 7 (Q.700)
  giới thiệu hệ thống báo hiệu số 7
  sự đưa vào
  sự thêm vào

  Kinh tế

  bán giới thiệu (cổ phiếu)
  phát hành có tính giới thiệu
  sự đưa ra bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X