• /´fɔ:¸wə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời tựa; lời nói đầu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lời nói đầu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X