• Kỹ thuật chung

  hằng số lan truyền
  acoustic propagation constant
  hằng số lan truyền âm thanh
  acoustical propagation constant
  hằng số lan truyền âm (thoại)
  iterative propagation constant
  hằng số lan truyền lặp
  hằng số truyền
  acoustic propagation constant
  hằng số truyền âm
  hệ số lan truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X