• /¸prɔpə´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhân giống, sự được nhân giống (cây, động vật...)
  Tình trạng phổ biến rộng rãi; sự truyền bá (quan điểm, tín ngưỡng..)
  (vật lý) sự truyền (âm thanh, ánh sáng...)
  Sự truyền (bệnh..)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự lan
  sự ủ (men)
  yeast propagation
  sự ủ men

  Điện lạnh

  sự lan truyền (sóng âm, sóng điện từ, ...)

  Điện

  sự truyền sóng

  Giải thích VN: Sự chuyển động của sóng đienẹ từ hoặc âm thanh trong không gian.

  acoustic-wave propagation
  sự truyền sóng âm

  Kỹ thuật chung

  lan truyền
  abnormal propagation
  sự lan truyền dị thường
  acoustic propagation constant
  hằng số lan truyền âm thanh
  acoustic-wave propagation
  sự lan truyền sóng âm
  acoustical propagation constant
  hằng số lan truyền âm (thoại)
  axial propagation coefficient
  hệ số lan truyền dọc trục
  back-propagation
  sự lan truyền ngược
  crack propagation rate
  tốc độ lan truyền vết nứt
  cycle propagation time
  thời gian lan truyền chu kỳ
  direct propagation path
  đường lan truyền trực tiếp
  effective propagation path length
  độ dài lan truyền hiệu quả
  equatorial propagation
  sự lan truyền xích đạo
  error propagation
  sự lan truyền lỗi
  flame propagation
  sự lan truyền ngọn lửa
  forward-scatter propagation
  lan truyền bằng tán xạ
  forward-scatter propagation
  lan truyền ngoài chân trời
  ground wave propagation
  sự lan truyền sóng đất
  ground-wave mode of propagation
  kiểu lan truyền sóng mặt đất
  ground-wave mode of propagation
  phương thức lan truyền sóng mặt đất
  ground-wave propagation curves
  đường lan truyền sóng mặt đất
  iterative propagation constant
  hằng số lan truyền lặp
  longitudinal propagation
  lan truyền dọc
  low-frequency propagation
  lan truyền tần số thấp
  lunar propagation
  sự lan truyền mặt trăng
  mean one way propagation time
  khoảng thời gian lan truyền theo một chiều
  over-the-horizon propagation
  lan truyền bằng tán xạ
  over-the-horizon propagation
  lan truyền ngoài chân trời
  path of propagation
  đường lan truyền
  propagation constant
  hằng số lan truyền
  propagation constant
  hệ số lan truyền
  propagation curve
  đường lan truyền
  propagation delay
  độ trễ do lan truyền
  propagation delay
  sự trễ lan truyền
  propagation delay
  trễ lan truyền
  propagation direction
  hướng lan truyền
  propagation equation
  phương trình lan truyền
  propagation factor
  hệ số lan truyền
  propagation factor
  thừa số lan truyền
  propagation forecast
  sự dự báo lan truyền
  propagation in outer space
  sự lan truyền ánh sáng ban ngày
  propagation loss
  tổn hao lan truyền
  propagation losses
  tổn hao do lan truyền
  propagation mechanism
  cơ chế lan truyền
  propagation medium
  môi trường lan truyền
  propagation mode
  kiểu lan truyền
  propagation mode
  kiểu lan truyền (sóng điện tử)
  propagation mode
  phương thức lan truyền
  propagation path
  đường lan truyền
  propagation rate of the brake
  tốc độ lan truyền sóng hãm
  propagation time delay
  độ trễ thời gian lan truyền
  propagation velocity
  vận tốc lan truyền
  pulse propagation
  sự lan truyền của xung
  pulse propagation
  sự lan truyền xung
  pulse propagation time
  thời gian lan truyền xung
  radio wave propagation
  sự lan truyền sóng vô tuyến
  rectilinear propagation
  sự lan truyền thẳng (của sóng ánh sáng)
  rectilinear propagation
  sự lan truyền tuyến tính
  scatter propagation
  lan truyền bằng tán xạ
  short-wave propagation
  sự lan truyền sóng ngắn
  speed of propagation
  tốc độ lan truyền (sóng)
  standard propagation
  lan truyền chuẩn (của sóng vô tuyến)
  standard propagation
  sự lan truyền chuẩn
  substandard propagation
  lan truyền dưới chuẩn
  subterranean propagation
  sự lan truyền ngầm
  tropospheric propagation near the surface of the Earth
  sự lan truyền tầng đối lưu trên mặt đất
  underwater propagation
  sự lan truyền trong nước
  sự lan truyền
  abnormal propagation
  sự lan truyền dị thường
  acoustic-wave propagation
  sự lan truyền sóng âm
  back-propagation
  sự lan truyền ngược
  equatorial propagation
  sự lan truyền xích đạo
  error propagation
  sự lan truyền lỗi
  flame propagation
  sự lan truyền ngọn lửa
  ground wave propagation
  sự lan truyền sóng đất
  lunar propagation
  sự lan truyền mặt trăng
  propagation in outer space
  sự lan truyền ánh sáng ban ngày
  pulse propagation
  sự lan truyền của xung
  pulse propagation
  sự lan truyền xung
  radio wave propagation
  sự lan truyền sóng vô tuyến
  rectilinear propagation
  sự lan truyền thẳng (của sóng ánh sáng)
  rectilinear propagation
  sự lan truyền tuyến tính
  short-wave propagation
  sự lan truyền sóng ngắn
  standard propagation
  sự lan truyền chuẩn
  subterranean propagation
  sự lan truyền ngầm
  tropospheric propagation near the surface of the Earth
  sự lan truyền tầng đối lưu trên mặt đất
  underwater propagation
  sự lan truyền trong nước
  sự phổ biến
  sự truyền
  acoustic-wave propagation
  sự truyền sóng âm
  flood propagation
  sự truyền lũ
  heat propagation
  sự truyền nhiệt
  intent propagation
  sự truyền có mục đích
  medium frequency propagation
  sự truyền tần số trung bình
  meteor trail propagation
  sự truyền theo vết sao băng
  one-way propagation
  sự truyền thông một chiều
  propagation by radiation
  sự truyền bức xạ
  propagation of light
  sự truyền ánh sáng
  propagation of sound
  sự truyền âm
  propagation of the electricity
  sự truyền điện
  propagation of the explosion
  sự truyền nổ
  propagation of the sound
  sự truyền âm thanh
  propagation of vibrations
  sự truyền giao động
  propagation of waves
  sự truyền sóng
  radio-wave propagation
  sự truyền sóng vô tuyến
  scatter propagation
  sự truyền tán sóng điện
  sign propagation
  sự truyền dấu
  sound propagation
  sự truyền âm
  wave propagation
  sự truyền sóng

  Kinh tế

  sự nhân giống
  culture propagation
  sự nhân giống thuần chủng
  starter propagation
  sự nhân giống men
  sự truyền giống

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X