• /prə´vaidid/

  Thông dụng

  Cách viết khác providing

  Tính từ

  Được chuẩn bị đầy đủ, được dự phòng
  Được cung cấp, được chu cấp
  provided school
  trường tiểu học công do chính quyền địa phương đài thọ

  Liên từ

  Với điều kiện là, miễn là (như) provided that, providing that
  I will agree to go provided/providing (that) my expenses are paid
  tôi sẽ đồng ý với điều kiện là/miễn là được trả các chi phí

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  với điều kiện là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X