• Kỹ thuật chung

    rađa Doppler xung

    Giải thích EN: A pulse radar in which the Doppler effect is used to determine the speed at which the target is moving. Giải thích VN: Một rađa xung trong đó hiệu ứng Doppler được dùng để xác định tốc độ di chuyển của mục tiêu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X