• Toán & tin

  loạt xung

  Điện lạnh

  chùm xung
  đoàn xung

  Kỹ thuật chung

  chuỗi xung
  pulse-train analysis
  sự phân tích chuỗi xung
  dãy xung
  off-tape synchronizing pulse train
  dãy xung sinh từ tín hiệu đọc
  off-tape synchronizing pulse train
  dãy xung xuất từ tín hiệu đọc
  periodic pulse train
  dãy xung tuần hoàn
  rectangular pulse train
  dãy xung hình chữ nhật
  synchronizing pulse train
  dãy xung đồng bộ hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X