• /,piəri'ɔdik/

  Thông dụng

  Cách viết khác periodical

  Tính từ

  Định kỳ, thường kỳ; theo chu kỳ, tuần hoàn
  periodic motion
  chuyển động chu kỳ
  a periodic of review of expenditure
  xét duyệt chi tiêu định kỳ
  periodic law
  định luật tuần hoàn
  periodic table
  (hoá học) bảng tuần hoàn nguyên tố Men-đê-lê-ép
  Văn hoa bóng bẩy
  (hoá học) Periođic
  periodic acid
  axit periođic

  Xây dựng

  định kỳ
  periodic check
  kiểm tra định kỳ
  periodic check
  sự kiểm tra định kỳ
  periodic maintenance
  bảo dưỡng định kỳ
  periodic maintenance
  duy tu định kỳ
  periodic maintenance
  sự bảo quản định kỳ
  periodic repair
  sửa chữa định kỳ
  periodic sample
  sự lấy mẫu định kỳ

  Kỹ thuật chung

  chu kỳ
  có chu kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X