• Toán & tin

  băng đã đục
  punched-tape strip
  dảI băng đã đục lỗ
  băng đã đục lỗ
  punched-tape strip
  dảI băng đã đục lỗ

  Kỹ thuật chung

  băng đục lỗ
  punched tape sender
  máy chuyển băng đục lỗ
  punched-tape channel
  kênh có băng đục lỗ
  punched-tape channel
  rãnh băng đục lỗ
  punched-tape code
  mã băng đục lỗ
  punched-tape reader
  bộ đọc băng đục lỗ
  punched-tape track
  kênh có băng đục lỗ
  punched-tape track
  rãnh băng đục lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X