• /´pə:pəsfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự có mục đích, sự có ý định
  Sự có chủ định, sự chủ tâm
  Sự có ý nhất định, sự quả quyết
  Sự có ý nghĩa, sự có tầm quan trọng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X