• /,rezə'lu:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghị quyết
  to adopt a resolution
  làm theo một nghị quyết
  Sự cương quyết, sự kiên quyết; sự quyết tâm; sự kiên định
  to show a great resolution
  biểu thị một quyết tâm lớn
  Quyết định, ý định kiên quyết, cam kết; quyết tâm
  to carry out a resolution
  thực hiện một quyết định
  good resolutions
  ý định gắng sửa những thói xấu
  what have become of your good resolutions?
  những ý định gắng sửa thói xấu của anh đã đi đến đâu rồi?
  Sự giải quyết, cách giải quyết (vấn đề, mối nghi ngờ)
  Sự phân giải; sự dung giải, sự phân tích; sự chuyển (sang trạng thái khác)
  resolution of water into steam
  sự chuyển nước thành hơi
  (y học) sự tiêu độc, sự tiêu tan
  (âm nhạc) sự chuyển sang thuận tai
  (văn học) sự thay thế hai âm tiết ngắn bằng một âm tiết dài
  (toán học) cách giải, sự giải
  resolution of vectors
  sự giải vectơ
  (tin học) độ phân giải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phân tích [sự phân tích]

  Cơ - Điện tử

  Sự phân tích, sự giải, phép giải, độ phân giải

  Hóa học & vật liệu

  phép giải

  Toán & tin

  lời giải (bài toán)
  sự giải
  conflict resolution
  sự giải quyết xung đột

  Điện tử & viễn thông

  năng suất phân giải (ở màn hình rađa)

  Điện

  độ phân giải

  Giải thích VN: Trong máy ảnh, thiết bị phát hình, mức độ các chi tiết rõ rệt của hình ảnh.

  giải pháp

  Đo lường & điều khiển

  sự phân giải

  Giải thích EN: The extent to which two or more entities can be separated or distinguished from one another; specific uses include:the smallest amount of error that can be determined and acted upon by an automatic control system.

  Giải thích VN: Phạm vi với nó 2 thực thể hay hơn có thể được tách rời nhau; sử dụng trong các trường hợp: số lượng sai số nhỏ nhất mà có thể xác định và tác động bởi hệ thống điều khiển tự động.

  Kỹ thuật chung

  năng suất phân giải
  độ chính xác

  Giải thích VN: 1. Là độ chính xác mà tại đó một tỉ lệ bản đồ nhất định có thể mô tả vị trí và hình dạng của đối tượng địa lý. Tỉ lệ bản đồ càng lớn, độ chính xác càng cao. Khi tỉ lệ bản đồ giảm, độ chính xác cũng giảm theo và biên giới của đối tượng cũng đơn giản hóa và được làm nhẵn, hoặc không được thể hiện toàn bộ. Ví dụ, một diện tích nhỏ có thể chỉ được biểu diễn như một điểm.; 2. Là khoảng cách giữa các điểm thu mẫu trong một lưới.; 3. Là kích cỡ của đối tượng nhỏ nhất có thể biểu diễn được trên một bề mặt.; 4. Là số điểm theo trục x và y trong một mạng ô lưới (chẳng hạn, độ phân giải của a U.S. Geological Survey one-degree DEM là 1201 x 1201 điểm mắt lưới). (Sở Đo đạc Địa chất Mỹ).

  độ hòa tan
  độ nét

  Giải thích VN: Một đại lượng đo lường- thường được biểu thị bằng số chấm trên mỗi inch chiều dài theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang- độ sắc nét của hình ảnh, hình thành bởi một thiết bị đầu ra như màn hình hoặc máy in. Trong các màn hình, độ phân giải được biểu thị bằng số lượng các pixel theo chiều ngang và số dòng theo chiều đứng trên màn hình.

  độ rõ

  Giải thích VN: Trong máy phát hình, máy ảnh, mức độ các chi tiết rõ rệt của hình ảnh.

  độ phân giải

  Giải thích VN: 1. Là độ chính xác mà tại đó một tỉ lệ bản đồ nhất định có thể mô tả vị trí và hình dạng của đối tượng địa lý. Tỉ lệ bản đồ càng lớn, độ chính xác càng cao. Khi tỉ lệ bản đồ giảm, độ chính xác cũng giảm theo và biên giới của đối tượng cũng đơn giản hóa và được làm nhẵn, hoặc không được thể hiện toàn bộ. Ví dụ, một diện tích nhỏ có thể chỉ được biểu diễn như một điểm.; 2. Là khoảng cách giữa các điểm thu mẫu trong một lưới.; 3. Là kích cỡ của đối tượng nhỏ nhất có thể biểu diễn được trên một bề mặt.; 4. Là số điểm theo trục x và y trong một mạng ô lưới (chẳng hạn, độ phân giải của a U.S. Geological Survey one-degree DEM là 1201 x 1201 điểm mắt lưới). (Sở Đo đạc Địa chất Mỹ).

  address resolution
  độ phân giải địa chỉ
  angular resolution
  độ phân giải góc
  apparent resolution
  độ phân giải biểu kiến
  azimuth resolution
  độ phân giải phương vị
  base resolution
  độ phân giải chính
  color resolution
  độ phân giải của màu
  color resolution
  độ phân giải màu
  contrast resolution
  độ phân giải tương phản
  digital resolution
  độ phân giải số
  feedback resolution
  độ phân giải hồi tiếp
  frequency resolution
  độ phân giải tần số
  geometric beam resolution
  độ phân giải chùm hình học
  GOES High-resolution Interferometer (GHIS)
  Máy đo can nhiễu, Máy đo giao thoa GOES có độ phân giải cao
  high resolution
  độ phân giải cao
  high resolution (a-no)
  độ phân giải cao
  high resolution (ofan image)
  độ phân giải cao
  High Resolution CCD Camera (HRC)
  Camera CCD độ phân giải cao
  High Resolution Facsimile (HR-FAX)
  Facsimile, Fax có độ phân giải cao
  high resolution facsimile-HRFAX
  facsimile có độ phân giải cao
  High Resolution Graphics (HRG)
  đồ họa có độ phân giải cao
  High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
  bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
  High Resolution Optical Instrument (HROI)
  máy đo quang học có độ phân giải cao
  High Resolution Video (SPOT) (HRV)
  Video có độ phân giải cao (SPOT)
  high-resolution scan
  quét độ phân giải cao
  horizontal resolution
  độ phân giải ngang
  lo-res (lowresolution)
  độ phân giải thấp
  low resolution
  độ phân giải thấp
  low resolution facsimile
  facsimile có độ phân giải thấp
  Low-Resolution Picture Transmission (LRPT)
  truyền ảnh có độ phân giải thấp
  Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)
  máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình
  phase resolution
  độ phân giải pha
  picture resolution
  độ phân giải hình
  print resolution
  độ phân giải ghi
  printer resolution
  độ phân giải máy in
  radar resolution
  độ phân giải rađa
  resolution chart
  biểu đồ phân giải
  Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
  Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
  scan resolution
  độ phân giải quét
  scanning resolution
  độ phân giải quét
  screen resolution
  độ phân giải màn hình
  Solar High resolution Observatory (SOHO)
  đài thiên văn quan sát mặt trời độ phân giải cao
  spatial resolution
  độ phân giải không gian
  trimming resolution
  độ phân giải tinh chỉnh
  vertical resolution
  độ phân giải dọc
  giải
  AARP (AppleAddress Resolution Protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ Apple
  address resolution
  độ phân giải địa chỉ
  address resolution
  sự phân giải địa chỉ
  Address Resolution (AR)
  phân giải địa chỉ
  address resolution protocol
  giao thức phân giải địa chỉ
  Address Resolution Protocol (ARP)
  giao thức phân giải địa chỉ
  Alternative dispute resolution (ADR)
  giải quyết tranh chấp
  Ambiguous Name Resolution (ANR)
  phân giải tên mơ hồ
  angular resolution
  độ phân giải góc
  apparent resolution
  độ phân giải biểu kiến
  Apple Address Resolution Protocol (AARP)
  giao thức phân giải địa chỉ Apple
  Appletalk Address Resolution Protocol (AARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ Appletalk
  ARP (addressresolution protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ
  ATM Address Resolution Protocol (ATMARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ ATM
  azimuth resolution
  độ phân giải phương vị
  base resolution
  độ phân giải chính
  Collision Resolution Algorithm (CRA)
  thuật toán phân giải xung đột
  color resolution
  độ phân giải của màu
  color resolution
  độ phân giải màu
  conflict resolution
  cách giải quyết va chạm
  conflict resolution
  sự giải quyết xung đột
  conflict resolution flag
  cờ phân giải xung đột
  conformance resolution tests
  kiểm thử giải pháp thích hợp
  contrast resolution
  độ phân giải tương phản
  digital resolution
  độ phân giải số
  Fast Ambiguity Resolution Approach (FARA)
  phương pháp giải nhanh bài toán mờ
  feedback resolution
  độ phân giải hồi tiếp
  frequency resolution
  độ phân giải tần số
  frequency resolution
  phép giải tần số
  geometric beam resolution
  độ phân giải chùm hình học
  geometrical resolution length
  độ dài phân giải hình học
  GOES High-resolution Interferometer (GHIS)
  Máy đo can nhiễu, Máy đo giao thoa GOES có độ phân giải cao
  high resolution
  độ phân giải cao
  high resolution
  phân giải cao
  high resolution (a-no)
  độ phân giải cao
  high resolution (ofan image)
  độ phân giải cao
  High Resolution CCD Camera (HRC)
  Camera CCD độ phân giải cao
  High Resolution Facsimile (HR-FAX)
  Facsimile, Fax có độ phân giải cao
  high resolution facsimile-HRFAX
  facsimile có độ phân giải cao
  High Resolution Graphics (HRG)
  đồ họa có độ phân giải cao
  High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
  bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
  High Resolution Optical Instrument (HROI)
  máy đo quang học có độ phân giải cao
  High Resolution Video (SPOT) (HRV)
  Video có độ phân giải cao (SPOT)
  high-resolution graphics
  đồ họa phân giải cao
  high-resolution radar
  rađa giải pháp cao
  high-resolution scan
  quét độ phân giải cao
  horizontal resolution
  độ phân giải ngang
  Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
  LAN Emulation Address Resolution Protocol (LE-ARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ mô phỏng LAN
  lo-res (lowresolution)
  độ phân giải thấp
  low resolution
  độ phân giải thấp
  low resolution
  phân giải thấp
  low resolution facsimile
  facsimile có độ phân giải thấp
  Low-Resolution Picture Transmission (LRPT)
  truyền ảnh có độ phân giải thấp
  Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)
  máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình
  Multicast Address Resolution Service (MARS)
  dịch vụ phân giải địa chỉ phát đa điểm
  name resolution
  phân giải tên
  name resolution
  sự phân giải tên
  NBMA address resolution protocol (NARP)
  Giao thức Phân giải địa chỉ NBMA
  Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
  giao thức phân giải chặng kế tiếp
  phase resolution
  độ phân giải pha
  phase resolution
  sự phân giải pha
  picture resolution
  độ phân giải hình
  print resolution
  độ phân giải ghi
  printer resolution
  độ phân giải máy in
  radar resolution
  độ phân giải rađa
  RARP (reverseaddress resolution protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ ngược
  Resolution (RES)
  độ phân giải
  resolution chart
  biểu đồ phân giải
  Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
  Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
  resolution error
  lỗi do phân giải
  resolution factor
  hệ số phân giải
  resolution filter
  bộ lọc phân giải
  Reslution of a TRIANGLE
  giải tam giác
  resolution threshold
  ngưỡng giải
  resolution threshold
  ngưỡng phân giải
  resource resolution table
  bảng phân giải nguồn
  Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch - quá trình ngược với phân giải địa chỉ ARP
  reverse Address Resolution Protocol (RARP)
  giao thức phân giải địa chỉ ngược
  RRT (resourceresolution table)
  bảng phân giải nguồn
  scan resolution
  độ phân giải quét
  scanning resolution
  độ phân giải quét
  scope resolution operator
  toán tử phân giải phạm vi
  screen resolution
  độ phân giải màn hình
  Solar High resolution Observatory (SOHO)
  đài thiên văn quan sát mặt trời độ phân giải cao
  spatial resolution
  độ phân giải không gian
  SRT (symbolresolution table)
  bảng phân giải ký hiệu
  SRTD (symbolresolution table directory)
  thư mục bảng phân giải ký hiệu
  SRTE (symbolresolution table entry)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  Subnetwork Address Resolution Entity (SNARE)
  thực thể phân giải địa chỉ mạng con
  symbol resolution table (SRT)
  bảng phân giải ký hiệu
  symbol resolution table directory (SRTD)
  thư mục bảng phân giải ký hiệu
  symbol resolution table entry (SRTE)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  TID Address Resolution Protocol (X500) (TARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ TID (X5000)
  trimming resolution
  độ phân giải tinh chỉnh
  vertical lines of resolution
  các đường phân giải dọc
  vertical lines of resolution
  các đường phân giải đứng
  vertical resolution
  độ phân giải dọc
  vertical resolution
  sự phân giải dọc
  phân giải
  AARP (AppleAddress Resolution Protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ Apple
  address resolution
  độ phân giải địa chỉ
  address resolution
  sự phân giải địa chỉ
  Address Resolution (AR)
  phân giải địa chỉ
  address resolution protocol
  giao thức phân giải địa chỉ
  Address Resolution Protocol (ARP)
  giao thức phân giải địa chỉ
  Ambiguous Name Resolution (ANR)
  phân giải tên mơ hồ
  angular resolution
  độ phân giải góc
  apparent resolution
  độ phân giải biểu kiến
  Apple Address Resolution Protocol (AARP)
  giao thức phân giải địa chỉ Apple
  Appletalk Address Resolution Protocol (AARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ Appletalk
  ARP (addressresolution protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ
  ATM Address Resolution Protocol (ATMARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ ATM
  azimuth resolution
  độ phân giải phương vị
  base resolution
  độ phân giải chính
  Collision Resolution Algorithm (CRA)
  thuật toán phân giải xung đột
  color resolution
  độ phân giải của màu
  color resolution
  độ phân giải màu
  conflict resolution flag
  cờ phân giải xung đột
  contrast resolution
  độ phân giải tương phản
  digital resolution
  độ phân giải số
  feedback resolution
  độ phân giải hồi tiếp
  frequency resolution
  độ phân giải tần số
  geometric beam resolution
  độ phân giải chùm hình học
  geometrical resolution length
  độ dài phân giải hình học
  GOES High-resolution Interferometer (GHIS)
  Máy đo can nhiễu, Máy đo giao thoa GOES có độ phân giải cao
  high resolution
  độ phân giải cao
  high resolution
  phân giải cao
  high resolution (a-no)
  độ phân giải cao
  high resolution (ofan image)
  độ phân giải cao
  High Resolution CCD Camera (HRC)
  Camera CCD độ phân giải cao
  High Resolution Facsimile (HR-FAX)
  Facsimile, Fax có độ phân giải cao
  high resolution facsimile-HRFAX
  facsimile có độ phân giải cao
  High Resolution Graphics (HRG)
  đồ họa có độ phân giải cao
  High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
  bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
  High Resolution Optical Instrument (HROI)
  máy đo quang học có độ phân giải cao
  High Resolution Video (SPOT) (HRV)
  Video có độ phân giải cao (SPOT)
  high-resolution graphics
  đồ họa phân giải cao
  high-resolution scan
  quét độ phân giải cao
  horizontal resolution
  độ phân giải ngang
  Inverse Address Resolution Protocol (IETF) (INARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch đảo (IETF)
  LAN Emulation Address Resolution Protocol (LE-ARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ mô phỏng LAN
  lo-res (lowresolution)
  độ phân giải thấp
  low resolution
  độ phân giải thấp
  low resolution
  phân giải thấp
  low resolution facsimile
  facsimile có độ phân giải thấp
  Low-Resolution Picture Transmission (LRPT)
  truyền ảnh có độ phân giải thấp
  Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)
  máy phân tích phổ tạo ảnh có độ phân giải trung bình
  Multicast Address Resolution Service (MARS)
  dịch vụ phân giải địa chỉ phát đa điểm
  name resolution
  phân giải tên
  name resolution
  sự phân giải tên
  NBMA address resolution protocol (NARP)
  Giao thức Phân giải địa chỉ NBMA
  Next Hop Resolution Protocol (NHRP)
  giao thức phân giải chặng kế tiếp
  phase resolution
  độ phân giải pha
  phase resolution
  sự phân giải pha
  picture resolution
  độ phân giải hình
  print resolution
  độ phân giải ghi
  printer resolution
  độ phân giải máy in
  radar resolution
  độ phân giải rađa
  RARP (reverseaddress resolution protocol)
  giao thức phân giải địa chỉ ngược
  Resolution (RES)
  độ phân giải
  resolution chart
  biểu đồ phân giải
  Resolution Enhancement Technology [HP] (RET)
  Công nghệ nâng cao độ phân giải [HP]
  resolution error
  lỗi do phân giải
  resolution factor
  hệ số phân giải
  resolution filter
  bộ lọc phân giải
  resolution threshold
  ngưỡng phân giải
  resource resolution table
  bảng phân giải nguồn
  Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ nghịch - quá trình ngược với phân giải địa chỉ ARP
  reverse Address Resolution Protocol (RARP)
  giao thức phân giải địa chỉ ngược
  RRT (resourceresolution table)
  bảng phân giải nguồn
  scan resolution
  độ phân giải quét
  scanning resolution
  độ phân giải quét
  scope resolution operator
  toán tử phân giải phạm vi
  screen resolution
  độ phân giải màn hình
  Solar High resolution Observatory (SOHO)
  đài thiên văn quan sát mặt trời độ phân giải cao
  spatial resolution
  độ phân giải không gian
  SRT (symbolresolution table)
  bảng phân giải ký hiệu
  SRTD (symbolresolution table directory)
  thư mục bảng phân giải ký hiệu
  SRTE (symbolresolution table entry)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  Subnetwork Address Resolution Entity (SNARE)
  thực thể phân giải địa chỉ mạng con
  symbol resolution table (SRT)
  bảng phân giải ký hiệu
  symbol resolution table directory (SRTD)
  thư mục bảng phân giải ký hiệu
  symbol resolution table entry (SRTE)
  sự nhập bảng phân giải ký hiệu
  TID Address Resolution Protocol (X500) (TARP)
  Giao thức phân giải địa chỉ TID (X5000)
  trimming resolution
  độ phân giải tinh chỉnh
  vertical lines of resolution
  các đường phân giải dọc
  vertical lines of resolution
  các đường phân giải đứng
  vertical resolution
  độ phân giải dọc
  vertical resolution
  sự phân giải dọc
  sự hòa tan
  sự phân tích
  force resolution
  sự phân tích lực
  sự tách

  Kinh tế

  nghị quyết
  appropriation resolution
  nghị quyết ngân sách
  corporate resolution
  nghị quyết công ty
  corporate resolution
  nghị quyết của công ty
  draft resolution
  dự thảo nghị quyết
  extraordinary resolution
  nghị quyết theo đa số quy định
  ordinary resolution
  nghị quyết theo đa số thông thường
  ordinary resolution
  nghị quyết theo đa số thường
  ordinary resolution
  nghị quyết thông thường
  special resolution
  nghị quyết đặc biệt
  special resolution
  nghị quyết đặc biệt (của công ty)
  nghị quyết (của công ty...)
  quyết định
  appropriation resolution
  sự quyết định kinh phí
  bond resolution
  quyết định phát hành trái phiếu
  Resolution Trust Corporation
  công ty quyết định tín khác
  sự giải quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X