• /di,tə:mi'neiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xác định, sự định rõ
  Sự quyết định
  to come to a determination
  đi tới chỗ quyết định; quyết định
  Tính quả quyết; quyết tâm
  Quyết nghị của một cuộc thảo luận
  (pháp lý) phán quyết của quan toà
  (y học) sự cương máu, sự sung huyết
  (pháp lý) sự hết hạn, sự mãn hạn (giao kèo, khế ước...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự xác định, định trị

  Y học

  sự xác định, quyết định

  Điện

  cách xác định
  sự hoạch định

  Kỹ thuật chung

  quyết định
  Char Determination Processor (CDP)
  bộ xử lý quyết định mã
  Interim Determination of Extension
  quyết định về gia hạn tạm thời
  Radio Determination Satellite Service (RDSS)
  dịch vụ vệ tinh quyết định bằng vô tuyến
  self-determination
  tự quyết định
  sự định nghĩa
  sự định rõ
  sự xác định
  acid determination
  sự xác định axit
  flood determination
  sự xác định lũ
  input/output problem determination (IOPD)
  sự xác định vấn đề nhập/xuất
  IOPD (input/output problem determination)
  sự xác định vấn đề nhập/ xuất
  moisture determination
  sự xác định độ ẩm
  orbit determination
  sự xác định quỹ đạo
  particle size determination
  sự xác định thành phần hạt
  price determination
  sự xác định giá
  problem determination
  sự xác định vấn đề
  volume determination
  sự xác định khối lượng
  volume determination
  sự xác định thể tích

  Kinh tế

  phán quyết (của tòa)
  quyết định
  critical circumstances determination
  quyết định trường hợp khẩn cấp
  wage determination
  quyết định tiền lương
  sự xác định
  check determination
  sự xác định kiểm chứng
  colorimetric determination
  sự xác định màu
  direct determination
  sự xác định trực tiếp
  income determination
  sự xác định thu nhập
  indirect determination
  sự xác định gián tiếp
  quality determination
  sự xác định chất lượng
  visual determination
  sự xác định bằng mắt

  Địa chất

  sự xác định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X