• (đổi hướng từ Purring)
  /Purn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng rừ... ừ... ừ... (của mèo khi thích thú...)
  Tiếng vo vo

  Nội động từ

  Kêu rừ... ừ... ừ...
  purring happily
  vui sướng rên rừ.. ừ.. ừ
  Chạy vo vo, nổ đều đều (máy)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  hum , murmur , noise , sing , sound

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X