• /´mə:mə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng rì rầm, tiếng rì rào, tiếng xì xào, tiếng róc rách
  the murmur of the wind
  tiếng rì rào của gió
  the murmur of a brook
  tiếng róc rách của dòng suối
  Tiếng thì thầm, tiếng nói thầm
  a murmur of conversation
  tiếng nói chuyện thì thầm
  Tiếng lẩm bẩm (tỏ ý bất bình); lời than phiền, lời kêu ca
  systolic murmur
  (y học) tiếng tâm thu
  diastolic murmur
  tiếng tâm trương

  Động từ

  Rì rầm, rì rào, xì xào, róc rách
  Thì thầm, nói thầm
  Lẩm bẩm; than phiền, kêu ca

  Chuyên ngành

  Y học

  tìếng thổi
  anemic murmur
  tiếng thổi thiếu máu
  apex murmur
  tiếng thổi mỏm tim
  bronchial murmur
  tiếng thổi phế quản
  diastolic murmur
  tiếng thổi tâm trương
  endocardial murmur
  tiếng thổi trong tim
  exocardial murmur
  tiếng thổi ngoài tim
  functional murmur
  tiếng thổi chức năng
  inorganic murmur
  tiếng thổi vô cơ
  organic murmur
  tiếng thổi cơ quan
  pericardial murmur
  tiếng thổi màng tim
  pulmonic murmur
  tiếng thổi động mạch phổi
  tricuspid murmur
  tiếng thổi van ba lá
  venous murmur
  tiếng thổi tĩnh mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X