• /´pju:tri¸fai/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Thối rữa, nhiễm trùng
  Đồi bại, sa đoạ

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm thối rữa, làm nhiễm trùng

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  gây thối rữa

  Kỹ thuật chung

  phân hủy
  thối
  thối rữa

  Kinh tế

  gây thối rữa
  phân hủy
  thối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X