• /di'tiəriəreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm hư hỏng
  Làm giảm giá trị, làm cho xấu hơn

  Nội động từ

  Hư hỏng đi, giảm giá trị
  (nghĩa bóng) thành sa đoạ, trở nên xấu hơn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bị hỏng
  bị hủy hoại
  làm hỏng

  Kinh tế

  hỏng
  xấu đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X