• /pi´ræmidl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hình chóp; có hình kim tự tháp, có hình chóp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) hình chóp

  Xây dựng

  thuộc hình chóp

  Điện

  có dạng hình chóp

  Kỹ thuật chung

  hình chóp
  pyramidal horn
  ăng ten hình chóp
  pyramidal plane
  mặt hình chóp
  pyramidal roof
  mái hình chóp
  truncated pyramidal vault
  còm (hình) chóp cụt (dạng lều)
  hình tháp
  pyramidal plane
  mặt hình tháp
  pyramidal slip
  hộp hình tháp
  pyramidal slip
  vỏ hình tháp
  pyramidal slip
  ụ trượt hình tháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X