• /kəm´pʌlsəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ép buộc, bắt buộc, cưỡng bách
  compulsory measures
  những biện pháp cưỡng bách
  compulsory education
  giáo dục phổ cập
  formal dress is compulsory
  yêu cầu mặc lễ phục

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bắt buộc
  compulsory attendance
  sự có mặt bắt buộc
  compulsory conciliation
  hòa giải bắt buộc
  compulsory counterclaim
  phản tố bắt buộc
  compulsory debt
  công trí bắt buộc
  compulsory disclosure
  sự công khai bắt buộc
  compulsory inspection
  sự kiểm tra bắt buộc
  compulsory labour hour
  giờ lao động bắt buộc
  compulsory licensing
  chế độ giấy phép bắt buộc
  compulsory liquidation
  thanh lý bắt buộc
  compulsory means
  các phương tiện bắt buộc
  compulsory pilotage
  sự dẫn cảng bắt buộc
  compulsory prepayment of feight
  sự bắt buộc trả trước cước chuyên chở
  compulsory reserve
  dự trữ bắt buộc
  compulsory reserve
  trữ kim bắt buộc
  compulsory retirement
  sự nghỉ hưu bắt buộc
  compulsory sanction
  chế tài có tính bắt buộc
  compulsory savings
  tiết kiệm bắt buộc
  compulsory winding-up
  việc giải thể bắt buộc
  bó buộc
  cưỡng bách
  compulsory assessment
  thuế khóa cưỡng bách
  compulsory unemployment insurance
  bảo hiểm thất nghiệp cưỡng bách
  cưỡng chế
  compulsory arbitration
  sự trọng tài cưỡng chế
  compulsory auction
  bán đấu giá cưỡng chế
  compulsory execution
  sự cưỡng chế thi hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X