• /¸kwɔdri´lætərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có bốn cạnh, tứ giác
  Bốn bên

  Danh từ

  Hình bốn cạnh, hình tứ giác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có bốn cạnh // hình tứ giác
  birectangular quadrilateral
  tứ giác hai góc vuông
  complete quadrilateral
  tứ giác hoàn toàn
  skew quadrilateral
  tứ giác gềnh

  Xây dựng

  hình 4 cạnh
  thuộc hình 4 cạnh

  Điện lạnh

  tứ diện

  Kỹ thuật chung

  hình bốn cạnh
  hình bốn góc
  hình tứ giác
  chia bốn
  tứ giác
  beret-angular quadrilateral
  tứ giác hai góc vuông
  beret-angular quadrilateral
  tứ giác hai góc vuông
  complete quadrilateral
  tứ giác hoàn toàn
  opposite sides of a quadrilateral
  cạnh đối của một tứ giác
  quadrilateral mesh
  mạng lưới tứ giác
  skew quadrilateral
  tứ giác ghềnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X