• /ˈæŋgyələr/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) góc
  angular frequency
  tần số góc
  angular point
  điểm góc
  angular velocity
  vận tốc góc
  Có góc, có góc cạnh
  Đặt ở góc
  Gầy nhom, gầy giơ xương (người); xương xương (mặt)
  Không mềm mỏng, cộc lốc; cứng đờ (dáng người)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) góc

  Xây dựng

  góc [thuộc về góc]

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) góc

  Y học

  có góc

  Kỹ thuật chung

  góc

  Địa chất

  (thuộc) góc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  straight , fat , heavy , thick , weighted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X