• Xây dựng

  bến neo kiểm dịch

  Giải thích EN: An anchorage reserved for vessels under health quarantine. Giải thích VN: Chỗ neo tàu trong thời gian cách ly kiểm dịch.

  Kinh tế

  chỗ thả neo (đậu lại để) kiểm dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X