• /'æɳkəridʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thả neo, sự bỏ neo, sự đạu
  Chỗ đậu tàu, chỗ thả neo
  Thuế đậu tàu, thuế thả neo
  (nghĩa bóng) vật có thể cột vào, vật có thể dựa vào, nguồn tin cậy, nơi nương tựa
  to be the anchorage of someone's hope
  là người mà ai đặt tất cả hy vọng vào

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự néo

  Xây dựng

  chỗ neo
  cọc neo

  Giải thích EN: An object to which something is fastened; specific uses include: a device that holds tendons in a pre- or post-tensioned concrete member..

  Giải thích VN: Một vật mà có một vật khác bị siết chặt vào. Người ta thường dùng để chỉ một thiết bị trong lĩnh vực xây dựng dùng để giữ mộng của một bộ phận cứng đã định trước.

  mấu neo, móc neo

  Giải thích EN: An object to which something is fastened; specific uses include:  a device used to attach one object to another, especially the lower members of a building to the foundation.

  Giải thích VN: Một vật dùng để cột các vật khác; thường được dùng trong các trường hợp: gắn một vật với vật khác đặc biệt là gắn phần thấp của một tòa nhà với phần nền móng.

  sự neo
  vùng thả neo
  bursting in the region of end anchorage
  vỡ tung ở vùng thả neo

  Điện tử & viễn thông

  điểm thả neo

  Kỹ thuật chung

  chỗ thả neo
  neo
  mấu neo
  sự định vị
  sự thả neo
  thanh neo
  thiết bị neo
  eccentric anchorage device
  thiết bị neo lệch tâm

  Kinh tế

  bến (tàu đậu)
  chỗ (tàu thuyền) bỏ neo
  chỗ bỏ neo
  chỗ tàu đậu
  đậu (tàu)
  sự bỏ neo
  thuế đậu tàu
  thuế thả neo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X