• (đổi hướng từ Queen's)
  /kwi:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nữ hoàng, bà hoàng, bà chúa ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the Queen of England
  nữ hoàng Anh
  the rose is the queen of flowers
  hoa hồng là chúa các loài hoa
  Venice the queen of the Adriatic
  Vơ-ni-dơ thành phố đứng đầu vùng biển A-đri-a-tich
  Vợ vua, hoàng hậu
  (đánh bài) quân Đầm, quân Q
  (đánh cờ) quân đam, quân Hậu
  Người nữ
  Con ong chúa; con kiến chúa
  the queen bee
  con ong chúa
  (từ lóng) người đàn ông đồng tình luyến ái

  Ngoại động từ

  Chọn làm hoàng hậu; chọn làm nữ hoàng
  (đánh cờ) phong (quân Chốt) thành quân Hậu (khi đạt đến biên của đối phương); Chốt được phong thành Hậu

  cấu trúc từ

  Queen Anne is dead!
  người ta đã biết tỏng đi rồi, bây giờ mới nói!
  queen of hearts
  cô gái đẹp, người đàn bà đẹp
  the Queen's English
  dạng tiếng Anh viết và nói được coi là đúng nhất
  to queen it (over somebody)
  làm như bà chúa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nữ hoàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X