• /bi:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con ong
  con ong bắp cầy
  Con ong
  to keep bee
  nuôi ong
  Người bận nhiều việc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buổi vui chơi tập thể, buổi lao động tập thể
  as busy as a bee
  Bận như ong
  the bee's knees
  cái hoàn hảo tột đỉnh
  the birds and the bees
  kiến thức cơ bản về tình dục

  Xem bird

  to have a bee in one's bonnet
  nung nấu trong óc một ý nghĩ gì; có một cái gì ám ảnh trong đầu
  To have one's head full of bees
  ấp ủ trong lòng những mộng tưởng viễn vông
  to put the bee on
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nài xin, xin lải nhải
  no bees, no honey; no work, no money
  tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  con ong

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X