• /roʊz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoa hồng; cây hoa hồng
  hoa hồng vàng
  climbing rose
  Cây hồng leo
  wild rose
  cây tầm xuân
  Cô gái đẹp nhất, hoa khôi
  the rose of the town
  cô gái đẹp nhất tỉnh, hoa khôi của tỉnh
  Bông hồng năm cánh (quốc huy của nước Anh)
  Màu hồng; ( số nhiều) nước da hồng hào
  to have roses in one's cheeks
  má đỏ hồng hào
  Nơ hoa hồng (đính ở mũ, ở giầy...)
  Hương sen (bình tưới)
  (như) rose-diamond
  (như) rose window
  Chân sừng (phần lồi lên ở gốc sừng nai, hươu...)
  (y học) ( the rose) bệnh viêm quầng
  a bed of roses x bed to be born under the rose
  đẻ hoang
  blue rose
  "bông hồng xanh" (cái không thể nào có được)

  Tính từ

  Hồng, màu hồng

  Ngoại động từ

  Nhuộm hồng, nhuốm hồng
  the morning sun rosed the eastern horizon
  mặt trời buổi sáng nhuộm hồng chân trời đằng đông

  Cấu trúc từ

  to gather roses (life's rose)
  tìm thú hưởng lạc
  life is not all roses
  đời không phải hoa hồng cả, đời sống không phải lúc nào cũng sung sướng an nhàn
  a path strewn with roses
  cuộc sống đầy lạc thú
  there is no rose without a thorn
  (tục ngữ) không có hoa hồng nào mà không có gai, không có điều gì sướng mà không có cái khổ kèm theo
  under the rose
  bí mật âm thầm, kín đáo, lén lút

  Thời quá khứ của .rise

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hình hoa hồng
  four-leafed rose
  hình hoa hồng bốn cánh (đồ thị của r=asin2 θ? )


  Hóa học & vật liệu

  màu hồng

  Xây dựng

  cửa sổ mắt cáo
  hoa hồng
  compass rose
  hoa hồng la bàn
  rose window
  cửa sổ hình hoa hồng
  rose window
  cửa sổ hoa hồng (ở nhà thờ)
  wind rose
  hoa (hồng) gió
  wind rose
  hoa hồng gió

  Y học

  cây hoa hồng, hoa hồng Rosa

  Kỹ thuật chung

  bộ lọc
  hình hoa hồng
  four-leafed rose
  hình hoa hồng bốn cánh
  rose window
  cửa sổ hình hoa hồng
  gương sen
  vành sứ hoa hồng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  blush , flush , pink , red , rosette , rouge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X