• /kwits/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trả xong, thanh toán xong (nợ, thù)
  we are quits now
  chúng ta xong nợ nhá

  Cấu trúc từ

  to cry quits
  đồng ý hoà
  double or quits
  được ăn đôi thua mất cả (trò chơi ăn tiền)
  be quits (with somebody)
  thanh toán hết, trả nợ sạch


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  quit , square

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X