• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giá đỡ; giá đựng
  Sự di chuyển bằng thành răng
  (ngành mỏ) sự rửa tách quặng trong máng nguyên
  Sự vặn ngang tàu

  Cơ khí & công trình

  sự chắn rác (ở lưới chắn)

  Thực phẩm

  sự đóng chai
  sự rót (đồ uống)

  Xây dựng

  sự di chuyển bằng thanh răng

  Giải thích EN: A stepped finish used between progressive layers of an unfinished masonry wall. Giải thích VN: Đoạn cuối có bậc được sử dụng giữa các lớp đang xây của bức tường xây dựng chưa hoàn thành.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X