• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước mưa

  Kỹ thuật chung

  nước mưa
  interior rain-water drainage
  sự thoát nước mưa (trong nhà)
  interior rain-water drainage system
  hệ thống thoát nước mưa trong nhà
  rain - water downtake pipe
  máng thoát nước mưa
  rain - water drainage
  máng thoát nước mưa
  rain - water drainage standpipe
  máng thoát nước mưa
  rain water pipe
  ống thoát nước mưa

  Xây dựng

  nước mưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X