• Kỹ thuật chung

    đường di chuyển đầu vòi phun

    Giải thích EN: The distance moved by an injector ram when filling a mold. Giải thích VN: Quãng đường di chuyển chuyển của một đầu vòi phun khi đổ đầy một khuôn đúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X