• /´ɔditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kỳ cục, sự kỳ quặc
  Người kỳ cục, tính chất kỳ cục
  I was puzzled by the oddity of her behaviour
  Tôi bối rối vì hành vi lạ lùng của cô ta
  Vật kỳ dị, trường hợp kỳ dị
  a grammatical oddity
  một trường hợp ngữ pháp bất thường

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính lẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X