• /´rɔ:¸haid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng da sống
  rawhide shoes
  giày da sống

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  da sống

  Giải thích EN: 1. an untanned animal skin, especially a cattle skin.an untanned animal skin, especially a cattle skin. 2. a whip or rope made of this material.a whip or rope made of this material. Giải thích VN: 1. da động vật chưa thuộc, đặc biệt là da của gia súc. 2. roi da hoặc dây chão làm từ loại vật liệu này.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X