• /ri'kælsitrəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác recalcitration

  Danh từ
  Tính hay cãi lại, tính hay chống lại, tính cứng đầu cứng cổ, tính ngoan cố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X