• /'ɔbstinəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính bướng bỉnh, tính khó bảo; ngoan cố
  (y học) sự dai dặng; khó chữa trị
  The obstinacy of a disease
  Một bệnh căn bệnh khó trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X