• /kə'nɔnikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hợp với kinh điển; hợp với quy tắc tiêu chuẩn
  Hợp với quy tắc giáo hội, tuân theo quy tắc giáo hội
  (thuộc) giáo sĩ
  canonical dress
  quần áo của giáo sĩ
  (âm nhạc) dưới hình thức canông

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chính tắc

  Cơ - Điện tử

  (adj) chính tắc, hợp tiêu chuẩn

  Kỹ thuật chung

  kiểu mẫu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X