• Hóa học & vật liệu

  chất tái chế

  Giải thích EN: The portion of the charge in a petroleum-refinery cracking process that is recirculated into the process. Giải thích VN: Phần chất đưa vào quá trình cracking dầu, chất này được quay vòng trong suốt quá trình.

  nguyên liệu chu chuyển
  sản phẩm chu chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X