• /rɪˈdusəbəl , rɪˈdyusəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể giảm bớt
  (hoá học) khử được
  (toán học) quy được; rút gọn được
  reducible equation
  phương trình quy được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả quy, rút gọn được
  completely reducible
  hoàn toàn khả quy
  left sided completely reducible
  hoàn toàn khả quy bên trái

  Hóa học & vật liệu

  giảm được

  Y học

  có thể nắn lại được

  Kỹ thuật chung

  khả quy
  rút gọn được

  Kinh tế

  có thể giảm bớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X