• Toán & tin

  mã tham chiếu
  reference code translation table
  bảng dịch mã tham chiếu, ký hiệu viết tắt
  SRC (systemreference code)
  mã tham chiếu hệ thống
  unit reference code (URC)
  mã tham chiếu thiết bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X