• Kỹ thuật chung

  chu trình lạnh
  Carnot refrigeration cycle
  chu trình lạnh Carnot
  refrigeration cycle efficiency
  hiệu suất chu trình lạnh
  steam-jet refrigeration cycle
  chu trình lạnh ejectơ hơi
  steam-jet refrigeration cycle
  chu trình lạnh phun hơi

  Kinh tế

  chu kỳ máy lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X