• /ri´ga:diη/

  Thông dụng

  Giới từ

  Về ( ai/cái gì), về việc, đối với (vấn đề...)
  policy regarding various nationalities
  chính sách đối với các dân tộc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  về
  về phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X