• (đổi hướng từ Nationalities)
  /,næ∫ə'næliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất dân tộc; tính chất quốc gia
  Dân tộc; quốc gia
  men of all nationalities
  người của mọi dân tộc
  Quốc tịch
  what is your nationality?
  anh thuộc quốc tịch nào?

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quốc tịch
  nationality at birth
  quốc tịch khi sinh
  NID (nationalityidentification digits)
  các chữ số nhận dạng quốc tịch

  Kinh tế

  quốc tịch
  certificate of nationality
  giấy chứng nhận quốc tịch
  dual nationality
  hai quốc tịch
  nationality by birth
  quốc tịch theo nơi sinh
  nationality by domicile
  quốc tịch nơi cư trú
  registration of nationality
  đăng ký quốc tịch tàu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X