• /´regjuləli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đều đặn, thường xuyên
  Cách đều nhau; một cách cân đối (hình..)
  Theo quy tắc, có quy cũ
  (thông tục) hoàn toàn, thật sự

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  thường xuyên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X