• /kən'sistəntli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đặc, chắc
  ( + with) phù hợp, thích hợp
  action consistent with the law
  hành động phù hợp với luật pháp
  it would not be consistent with my honour to...
  danh dự của tôi không cho phép tôi...
  Kiên định, trước sau như một, nhất quán
  a consistent friend of the working class
  người bạn kiên định của giai cấp công nhân

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X