• /'ɔ:fn/

  Thông dụng

  Cách viết khác oftentimes

  Phó từ

  Thường, hay, luôn, năng
  I often come to see him
  tôi hay đến thăm anh ấy
  often and often
  luôn luôn, thường thường
  Trong nhiều trường hợp khác nhau
  old houses often damp
  các ngôi nhà cũ thường hay ẩm
  as often as
  mỗi lần mà, nhiều lần
  as often as, I got up late I worked late
  mỗi lần mà tôi thức dậy trễ là tôi đi làm trễ
  as often as not
  more often than not
  thường thường, theo thói quen, theo lệ thường
  Luôn luôn, rất hay
  In British, when it's foggy,the trains are late more often than not —ýỏ
  very so often
  Thỉnh thoảng, lúc này lúc khác
  once too often
  như once

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thường thường
  thường, nhiều lần

  Kỹ thuật chung

  nhiều lần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X