• /´fri:kwəntli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thường xuyên
  he smokes frequently in computer room
  anh ta thường xuyên hút thuốc trong phòng máy điện toán


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X