• /'næt∫rəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Vốn, tự nhiên
  to speak naturally
  nói tự nhiên
  she is naturally musical
  cô ta vốn có năng khiếu về nhạc
  Đương nhiên, tất nhiên, cố nhiên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách tự nhiên

  Kỹ thuật chung

  dĩ nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X