• Cơ khí & công trình

  hồ điều tiết dòng chảy

  Xây dựng

  hồ chứa điều chỉnh được

  Giải thích EN: A source of stored water that can be increased or decreased to allow for changes in water flow. Giải thích VN: Một nguồn nước dự trữ có thể tăng hoặc giảm để cho phép sự thay đổi trong dòng chảy.

  hồ chứa nước điều tiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X